Rregullat dhe Kushtet e Perdorimit

Marreveshja e Anetaresimit

Faqa jone respekton Ligjin Nr.9887, date 10.3.2008 te Kuvendit te Shqiperise per Mbrojtjen e te Dhenave Personale. Anetaret bien dakort te sillen me etike, ndershmeri dhe konform ligjeve. Ne nuk mund te lejojme asnje forme abuzimi, e cila per pasoje do te coje ne nderprerje te komunikimit te informacioneve. Eshte ne pergjegjesine e cdo individi te perdore sherbimin tone ne menyre te drejte, duke respektuar privatesine e te tjereve si dhe autoresine e tyre. Eshte pergjegjesi e anetareve nese publikojne informacione dhe/ose te dhena te tjereve apo prej te tjereve pa lejen e tyre. Ne ju ftojme te na beni me dije, nese gjykoni per raste te komunikimeve te anetareve te pa pergjegjshem. Personat qe keqperdorin sherbimet tona ne menyre te perseritshme, nuk do te lejohen te marrin pjese ne faqen tone. Ne mund tju dergojme nje paralajmerim, nje pezullim te perkohshem, pezullim pa limit ose largim perfundimtar nga faqa si dhe sherbimet e grupit ne rastet kur:
a) haset shkelje e kesaj marreveshje,
b) pamundesi per te verifikuar vertetesine e informacioneve qe na jepni, ose
c) nese ne gjykojme se veprimet tuaja cojne ne pengesa ligjore per ju, perdoruesit e tjere ose ne.
d) kur objektivat tuaja nuk shkojne ne harmoni me objektivat e faqes, konkurencen e lire, interesat tona.

1. Mbrojtja e privatesise
Me regjistrimin ne sistem ju miratoni termat dhe kushtet e meposhtme. Me regjistrimin tuaj ne faqe,te dhenat e derguara behen prone e faqes dhe do te perdoren nga faqa per qellimet qe faqa (apo grupi ku ben ben pjese) operon. Ne momentin qe palet e treta marrin te dhena personale nga platforma jone, sipas rregullave te percaktuara nga faqa, eshte detyre e tyre qe keto te dhena te trajtohen/perdoren, perpunohen, konservohen sipas parashikimeve ligjore. Ne nuk mbajme pergjegjesi nese te dhenat keqperdoren nga pale te treta.
Te gjitha informacionet e portalit tone jane mbledhur ne database-n tone, e cila lokalizohet ne kompani hostingu ligjerisht te licensuara, madje edhe pas "Caktivizimit te llogarise tuaj" mund te arkivohen per arsye teknike dhe ligjore.
Log-et e server-it dhe te dhena te tjera mund mblidhen per qellime teknike, sigurie etj. Ne mund te shperndajme informacion per perdoruesit e sistemit nese kerkohet te veproje keshtu nga ligji ose nese nje shperndarje e tille eshte e domosdoshme per t'ju pergjigjur thirrjes ne gjyq, urdherit te gjykates, ose proceseve te tjera ligjore.
Personat/kompanite e regjistruara ne sistem mbajne vete pergjegjesine e vertetesise se te dhenave qe jane ne sistem.
Ne punojme ne cdo moment per te mundesuar nje sistem sa me te sigurte dhe te perditsuar ne menyre qe te krijojme nje platforme te sigurte.


2. Te dhenat tuaja
Ne mbledhim te dhenat tuaja me kontaktetet adresat tuaja te e-mail-it per qellime si dergim i e-maileve konfirmuese, njoftime marketingu, njoftimeve periodike nga portali yne apo njoftime nga palet e treta sipas ligjeve ne fuqi dhe njoftimin per publikime me interes per ju.
Punedhenesit: Duke aprovuar dhe derguar te dhena ju autorizoni faqen tone https://www.njoftimepune.com te komunikoje informacione lidhur me njoftimin anetareve per qellim te komunikimit apo te plotesimit me kandidate. Gjithashtu ju na autorizoni qe komunikimi nese shikojme te arsyeshme te shperndahet brenda grupit ku faqa ben pjese si dhe te partnereve tane.
Per te siguruar te dhenat tuaja dhe vertetesine e informacionit, https://www.njoftimepune.com ruan te drejten e verifikimit te cdo informacioni para dhe pas shpalljes zyrtare ne portal.
Punekerkuesit: Duke derguar te dhenat tuaja, ju autorizoni https://www.njoftimepune.com te furnizoje informacionin tuaj kompanive punedhenese. Informacioni qe do tju jepet do te perfshije CV-ne tuaj dhe/ose te dhenat per kontakt. Nga ky moment, eshte pergjegjesi e punedhenesit dhe kompanise per te cilen ai operon, te trajtoj sipas ligjeve ne fuqi te dhenat personale te kandidatit. Keto te dhena nuk lejohet te tjetersohen pa miratimin paraprak te kandidatit.

2.1-Ligji per Mbrojtjen e te Dhenave Personale
Ligji per Mbrojtjen e te Dhenave Personale perkufizon te dhena sensitive ato te dhena qe kane te bejne me origjinen racore ose etnike, mendime politike, anetaresimin ne sindikata, besimin fetar ose filozofik, denimin penal si dhe te dhena per shendetin dhe jeten seksuale. https://www.njoftimepune.com nuk kerkon zakonisht nga klientet apo perdoruesit e sherbimeve te saj informacion mbi te dhena sensitive, por ne rast se ajo do te mbledhe te dhena te tilla ato do te perdoren ne perputhje me Ligjin per Mbrojtjen e te Dhenave Personale. Duke u bazuar ne llojin e aktivitetit qe ne kryejme dhe per nje sherbim sa me cilesor, ne mund te shperndajme te dhenat sensitive me furnizuesit dhe nen-kontraktuesit tane per te mbajtur te dhenat tuaja te perditesuara te cilet do te jene pergjegjes per ruajtjen e te dhenave sipas parashikimeve ligjore.

3. Cookies
https://www.njoftimepune.com mund te perdore cookies per te mbledhur informacion teknik per te dhena te caktuara statistikore dhe perdorim te sherbimeve ne faqen e internetit. Informacioni teknik i mbledhur mund te perfshije adresen e protokollit (IP) qe perdoret per te lidhur kompjuterin ose pajisjen tuaj ne internet, informacionin tuaj te identifikimit, llojin e shfletuesit dhe versionin, vendosjen e zones se kohes, llojet dhe versionet e shfletuesit, sistemin operativ dhe platformen etj.
Ne faqen tone, mund te mblidhen informacione nga operatore te tjere si Google(Analytics, search console etj.) dhe Facebook, te certifikuar sipas standarteve nderkombetare qe kryesisht sherbejne per te matur dhe zhvilluar performancen e faqes.

4. E Drejta e Pronesise Intelektuale
a-) Jane pronesi intelektuale gjithe elementet e sitit https://www.njoftimepune.com (perfshire tekstet ,imazhet,fotot,html,php code dhe kode te tjera, punime te mbrojtura nga e drejta e autorit qe perdoren ne https://www.njoftimepune.com nga pale te treta. Anetaret nuk mund te rishesin shperndajne ,publikojne,riprodhojne ose krijojne derivate te tjera, ose te lejojne persona te tjere te kene akses ose te perdorin sherbimet e https://www.njoftimepune.com nepermjet llogarise dhe fjalekalimit te tyre per qellime qe nuk shkojne ne linje me kete rregullore,perndryshe ata do te jene te detyruar te kompesojne fitimin e munguar te https://www.njoftimepune.com per demin e shkaktuar ,perfshire dhe shpenzimet gjyqesore ne rast se ceshtja zgjidhet nga nje gjykate si dhe shpenzimet e avokatit mbrojtes.
b-) Te gjitha asetet,mbi sitin dhe te drejtat personale ,perfshire sherbimet,informacionin,te drejtat e autorit,trademarks,subdomains,si dhe cdo material ose prone intelektuale ne pronesi te https://www.njoftimepune.com,te gjitha te drejtat mbi informacionin komercial ,jane te rezervuara .
c-) Anetari pranon, deklaron dhe merr persiper ti permbahet dhe te zbatoje rregullat per sa i perket perdorimit te emrit dhe logos se https://www.njoftimepune.com

5. Opinioni juaj
Per ne eshte shume e rendesishme cilesia dhe sherbimi ndaj klientit, ndaj ne mirepresim opinionin tuaj ne lidhje me sa me siper, ndaj ju lutemi na kontaktoni ne e-mail nese keni sugjerime ose komente. Ne mund te ndryshojme kete dokument here pas here, duke u bazuar ne komentet tuaja dhe nevojave tona per reflektimin korrekt te te dhenave dhe praktikave te aplikuara.


7. Kjo mardhenie mund te prishet me vullnetin e paleve. https://www.njoftimepune.com rezervon te drejten e prishjes se mardhenies pa qene e detyruar te jap nje motiv/shkak.

- Ndihme dhe kontakte
Per pyetje dhe pergjigje mund te na shkruani ne [email protected]


Puneso kandidatin e duhur!

Permes platformes njoftimepune.com, biznesi juaj arrin te gjeje njerezit me te kualifikuar qe kerkoni ne pozicionin e punes. Ju keni mundesine te shikoni CV e kandidateve per pozicionin vakant qe ju nevojitet, si dhe pershtypjet per individin ne aspektin profesional. Pasi zgjidhni punonjesin ne gamen e madhe te CV te kandidateve, ju i propozoni per nje oferte pune, me kushte te leverdisshme per te dyja palet. Mos humb me shume kohe dhe regjistrohu!

Regjistrohuni si Kompani

Si te punesoheni?

Pasi te regjistroheni si punekerkues, plotesoni CV me te dhenat tuaja deri ne 3 profesionet qe arrini te beni me mire si dhe kohen qe preferoni, part-time, full-time, paradite pasdite etj. CV juaj do te publikohet online ne forme anonime, pa te dhena personale, pa kontakte. Kompanite pasi te lexojne CV tuaj te bazuar ne informacionet dhe aftesive profesionale ju dergojne nje oferte pune. Pasi te merrni onformacionet rreth kompanise, Ju vendosni nese e pranini apo jo oferten. Ne momentin qe pranoni, kompania mund te marri CV tuaj te kompletuar.

works

Regjistrohu

works

Krijo CV

Merr oferta pune