B. T (29 Vjece)

Mosha: 29 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Avokat i Ceshtjeve Penale 7/10

Eksperience: 4 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:550 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Avokat i Ceshtjeve Civile 7/10

Eksperience: 4 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:550 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: English(C1 Shume mire) ()

X. D (29 Vjece)

Mosha: 29 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Avokat i Ceshtjeve Penale 8/10

Eksperience: 4 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:500 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: English(C1 Shume mire) Italian(C1 Shume mire)

L. P (30 Vjece)

Mosha: 30 Vjece
Banimi: Lushnje
Qender

Profesioni: Avokat i Ceshtjeve Penale 10/10

Eksperience: 7 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Menaxher i Burimeve Njerezore 7/10

Eksperience: 3 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:500 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) Italian(B2 Njohje e Avancuar)

G. S (25 Vjece)

Mosha: 25 Vjece
Banimi: Vlore
Qender

Profesioni: Avokat i Ceshtjeve Penale 6/10

Eksperience: 3 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Profesional Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) Italian(C1 Shume mire)

L. D (24 Vjece)

Mosha: 24 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Avokat i Ceshtjeve Penale 2/10

Eksperience: 5 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) Italian(B1 Njohje e mire)

D. X (25 Vjece)

Mosha: 25 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Avokat i Ceshtjeve Penale 1/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj
Eksperience: 2 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj

Profesioni 3: Asistent 4/10

Eksperience: 3 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:350 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: English(C1 Shume mire) Italian(B1 Njohje e mire)

M. M (27 Vjece)

Mosha: 27 Vjece
Banimi: Tirane
Komuna e parisit

Profesioni: Avokat i Ceshtjeve Penale 10/10

Eksperience: 12 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:700 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) Italian(B2 Njohje e Avancuar)

A. P (43 Vjec)

Mosha: 43 Vjec
Banimi: Durres
Currilat

Profesioni: Avokat i Ceshtjeve Penale 10/10

Eksperience: 19 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:1500 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) Italian(B2 Njohje e Avancuar)

A. D (35 Vjece)

Mosha: 35 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Avokat i Ceshtjeve Civile 10/10

Eksperience: 9 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:800 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Avokat i Ceshtjeve Penale 10/10

Eksperience: 9 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:800 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) Italian(B2 Njohje e Avancuar)

Q. T (27 Vjece)

Mosha: 27 Vjece
Banimi: Fier
Qender

Profesioni: Avokat i Ceshtjeve Penale 7/10

Eksperience: 4 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Avokat i Ceshtjeve Civile 9/10

Eksperience: 4 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Profesional Flet: English(B1 Njohje e mire) Italian(B1 Njohje e mire)