G. S

Banimi: Vlore
Qender

Profesioni: Avokat i çeshtjeve penale 5/10

Eksperience: 3 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Profesional Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) Italian(C1 Shume mire)