B. K (26 Vjece)

Mosha: 26 Vjece
Banimi: Lezhe
Qender

Profesioni: Pjatalarese 4/10

Eksperience: 1 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:300 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Shites/e 6/10

Eksperience: 5 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:350 Euro/Ne muaj


Arsimi: Gjimnaz ose Mesme profesionale Flet: () ()

D. B (36 Vjece)

Mosha: 36 Vjece
Banimi: Elbasan
Qender

Profesioni: Pjatalarese 5/10

Eksperience: 2 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:300 Euro/Ne muaj


Arsimi: Gjimnaz ose Mesme profesionale Flet: () ()

E. B (23 Vjece)

Mosha: 23 Vjece
Banimi: Lezhe
Qender

Profesioni: Pjatalarese 3/10

Eksperience: 3 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:350 Euro/Ne muaj


Arsimi: Gjimnaz ose Mesme profesionale Flet: () ()

E. N (19 Vjece)

Mosha: 19 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Pjatalarese 1/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:350 Euro/Ne muaj


Arsimi: Gjimnaz ose Mesme profesionale Flet: () ()

J. V (23 Vjece)

Mosha: 23 Vjece
Banimi: Lezhe
Zone Periferike

Profesioni: Pjatalarese 3/10

Eksperience: 1 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Gjimnaz ose Mesme profesionale Flet: () ()

N. n (26 Vjece)

Mosha: 26 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Pjatalarese 4/10

Eksperience: 2 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:350 Euro/Ne muaj


Arsimi: Arsimi fillor Baze Flet: () ()

N. n (24 Vjec)

Mosha: 24 Vjec
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Pjatalarese 1/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Gjimnaz ose Mesme profesionale Flet: () ()

N. n (23 Vjece)

Mosha: 23 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Pjatalarese 3/10

Eksperience: 1 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:350 Euro/Ne muaj


Arsimi: Gjimnaz ose Mesme profesionale Flet: () ()

V. D (19 Vjece)

Mosha: 19 Vjece
Banimi: Lezhe
Qender

Profesioni: Pjatalarese 2/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:300 Euro/Ne muaj


Arsimi: Gjimnaz ose Mesme profesionale Flet: () ()