B. K (27 Vjece)

Mosha: 27 Vjece
Banimi: Lezhe
Qender

Profesioni: 4/10

Eksperience: 2 Vite Paga:300 Euro/

Profesioni 2: 6/10

Eksperience: 6 Vite Paga:350 Euro/


Arsimi: Flet: () ()

D. B (37 Vjece)

Mosha: 37 Vjece
Banimi: Elbasan
Qender

Profesioni: 5/10

Eksperience: 3 Vite Paga:300 Euro/


Arsimi: Flet: () ()

E. B (24 Vjece)

Mosha: 24 Vjece
Banimi: Lezhe
Qender

Profesioni: 3/10

Eksperience: 4 Vite Paga:350 Euro/


Arsimi: Flet: () ()

E. N (20 Vjece)

Mosha: 20 Vjece
Banimi: Tirana
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: 1/10

Eksperience: 1 Vite Paga:350 Euro/


Arsimi: Flet: () ()

J. V (23 Vjece)

Mosha: 23 Vjece
Banimi: Lezhe
Zone Periferike

Profesioni: 3/10

Eksperience: 2 Vite Paga:400 Euro/


Arsimi: Flet: () ()

N. n (27 Vjece)

Mosha: 27 Vjece
Banimi: Tirana
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: 4/10

Eksperience: 3 Vite Paga:350 Euro/


Arsimi: Flet: () ()

N. n (25 Vjec)

Mosha: 25 Vjec
Banimi: Tirana
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: 1/10

Eksperience: 1 Vite Paga:400 Euro/


Arsimi: Flet: () ()

N. n (24 Vjece)

Mosha: 24 Vjece
Banimi: Tirana
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: 3/10

Eksperience: 2 Vite Paga:350 Euro/


Arsimi: Flet: () ()

V. D (20 Vjece)

Mosha: 20 Vjece
Banimi: Lezhe
Qender

Profesioni: 2/10

Eksperience: 1 Vite Paga:300 Euro/


Arsimi: Flet: () ()