L. D

Banimi: Durres
Golem/Shkembi Kavajes

Profesioni: Host/Hostess 7/10

Eksperience: 4 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:350 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(B1 Njohje e mire) Italian(B1 Njohje e mire)