K. A

Banimi: Shkoder
Qender

Profesioni: Market researcher 4/10

Eksperience: 22 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:300 Euro/Ne dite


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) Italian(B1 Njohje e mire)