A. P (33 Vjec)

Mosha: 33 Vjec
Banimi: Berati
Qendra

Profesioni: Trajner i specializuar 4/10

Eksperience: 2 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:350 Euro/Ne muaj


Arsimi: Gjimnaz ose Mesme profesionale Flet: English(B1 Njohje e mire) ()

X. F (26 Vjece)

Mosha: 26 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Menaxhues Operativ 4/10

Eksperience: 3 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Trajner i specializuar 1/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:350 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Profesional Flet: English(B1 Njohje e mire) ()

F. B (25 Vjec)

Mosha: 25 Vjec
Banimi: Tirane
Zone Periferike

Profesioni: Agjent Shitje 6/10

Eksperience: 3 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:350 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Trajner i specializuar 5/10

Eksperience: 4 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:350 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: () ()

S. B (25 Vjece)

Mosha: 25 Vjece
Banimi: Shkoder
Qender

Profesioni: Trajner i specializuar 7/10

Eksperience: 3 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Mesues 7/10

Eksperience: 3 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj

Profesioni 3: Instruktor 7/10

Eksperience: 3 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Profesional Flet: English(C1 Shume mire) Turkish(B1 Njohje e mire)