E. M (42 Vjece)

Mosha: 42 Vjece
Banimi: Berati
Kucove

Profesioni: 6/10

Eksperience: 17 Vite Paga:400 Euro/


Arsimi: Flet: English() Italian()

R. X (26 Vjece)

Mosha: 26 Vjece
Banimi: Tirana
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: 1/10

Eksperience: 4 Vite Paga:350 Euro/

Profesioni 2: 7/10

Eksperience: 2 Vite Paga:380 Euro/


Arsimi: Flet: Spanish() English()