E. M (41 Vjece)

Mosha: 41 Vjece
Banimi: Berati
Kucove

Profesioni: Konsulent tatimore 6/10

Eksperience: 16 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Flet: English(C1 Shume mire) Italian(B2 Njohje e Avancuar)

R. X (25 Vjece)

Mosha: 25 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Konsulent tatimore 1/10

Eksperience: 3 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:350 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Perkthyes 7/10

Eksperience: 1 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:380 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: Spanish(C1 Shume mire) English(B2 Njohje e Avancuar)