J. L

Banimi: Tirane
Komuna e parisit

Profesioni: Menaxher zyre 5/10

Eksperience: 2 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: English(B1 Njohje e mire) ()