F. T (33 Vjec)

Mosha: 33 Vjec
Banimi: Elbasan
Qender

Profesioni: Saldator 9/10

Eksperience: 13 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:300 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Hidraulik 9/10

Eksperience: 13 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:300 Euro/Ne muaj


Arsimi: Gjimnaz ose Mesme profesionale Flet: English(B1 Njohje e mire) Italian(B1 Njohje e mire)

M. G (63 Vjec)

Mosha: 63 Vjec
Banimi: Puke
Qender

Profesioni: Saldator 10/10

Eksperience: 44 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:500 Euro/Ne muaj


Arsimi: Gjimnaz ose Mesme profesionale Flet: () ()

P. L (41 Vjec)

Mosha: 41 Vjec
Banimi: Tirane
Sauk

Profesioni: Saldator 7/10

Eksperience: 10 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:500 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Shofer 5/10

Eksperience: 4 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:530 Euro/Ne muaj


Arsimi: Gjimnaz ose Mesme profesionale Flet: () ()