F. T (32 Vjec)

Mosha: 32 Vjec
Banimi: Elbasan
Qender

Profesioni: Saldator 9/10

Eksperience: 12 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:300 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Hidraulik 9/10

Eksperience: 12 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:300 Euro/Ne muaj


Arsimi: Gjimnaz ose Mesme profesionale Flet: English(B1 Njohje e mire) Italian(B1 Njohje e mire)

M. G (63 Vjec)

Mosha: 63 Vjec
Banimi: Puke
Qender

Profesioni: Saldator 10/10

Eksperience: 43 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:500 Euro/Ne muaj


Arsimi: Gjimnaz ose Mesme profesionale Flet: () ()