A. J (25 Vjec)

Mosha: 25 Vjec
Banimi: Tirane
Lumi Lana/ Bulevard

Profesioni: Ekonomiste 5/10

Eksperience: 1 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:450 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Kamarier/e 3/10

Eksperience: 2 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:350 Euro/Ne muaj

Profesioni 3: Recepsion 3/10

Eksperience: 2 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:350 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Profesional Flet: English(B1 Njohje e mire) ()

M. H (21 Vjece)

Mosha: 21 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Ekonomiste 5/10

Eksperience: 3 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:600 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(C1 Shume mire) ()

S. R (38 Vjece)

Mosha: 38 Vjece
Banimi: Durres
Currilat

Profesioni: Ekonomiste 10/10

Eksperience: 12 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:500 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: Albanian(B1 Njohje e mire) English(B1 Njohje e mire)

S. G (25 Vjece)

Mosha: 25 Vjece
Banimi: Tirane
Rruga e Elbasanit/Ambasada USA

Profesioni: Ekonomiste 2/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) German(B1 Njohje e mire)

A. T (25 Vjece)

Mosha: 25 Vjece
Banimi: Tirane
Ali Demi/Tregu Elektrik

Profesioni: Ekonomiste 1/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:350 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Kamarier/e 6/10

Eksperience: 4 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:300 Euro/Ne muaj

Profesioni 3: Banakier/e 6/10

Eksperience: 4 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:450 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Profesional Flet: English(B1 Njohje e mire) ()

A. R (49 Vjec)

Mosha: 49 Vjec
Banimi: Fier
Qender

Profesioni: Ekonomiste 10/10

Eksperience: 26 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:550 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Magazinier 10/10

Eksperience: 26 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:350 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: English(B1 Njohje e mire) Greek(B1 Njohje e mire)

D. B (29 Vjece)

Mosha: 29 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Ekonomiste 1/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:302 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: Italian(C1 Shume mire) English(B2 Njohje e Avancuar)

E. S (31 Vjece)

Mosha: 31 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Ekonomiste 8/10

Eksperience: 9 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:600 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Financier/e 8/10

Eksperience: 9 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:600 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) Italian(B2 Njohje e Avancuar)

F. D (31 Vjece)

Mosha: 31 Vjece
Banimi: Shkoder
Qender

Profesioni: Ekonomiste 10/10

Eksperience: 7 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:800 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Financier/e 10/10

Eksperience: 7 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:800 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: () ()

E. K (29 Vjece)

Mosha: 29 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Ekonomiste 9/10

Eksperience: 5 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:600 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: Italian(C1 Shume mire) English(B2 Njohje e Avancuar)

A. L (22 Vjece)

Mosha: 22 Vjece
Banimi: Durres
Currilat

Profesioni: Ekonomiste 2/10

Eksperience: 1 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:500 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(C1 Shume mire) Italian(B2 Njohje e Avancuar)

E. M (32 Vjec)

Mosha: 32 Vjec
Banimi: Durres
Golem/Shkembi Kavajes

Profesioni: Ekonomiste 8/10

Eksperience: 8 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Call Center Agent 10/10

Eksperience: 10 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:500 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Profesional Flet: Italian(B2 Njohje e Avancuar) English(C1 Shume mire)

D. H (25 Vjec)

Mosha: 25 Vjec
Banimi: Durres
Qender

Profesioni: Financier/e 2/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:600 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Ekonomiste 8/10

Eksperience: 3 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:550 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: English(B1 Njohje e mire) Turkish(B1 Njohje e mire)

E. H (22 Vjece)

Mosha: 22 Vjece
Banimi: Tirane
Qyteti Studenti/Vilat Gjermane

Profesioni: Ekonomiste 1/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:300 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Banakier/e 2/10

Eksperience: 1 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:300 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(A2 Njohje Elementare) ()

E. M (26 Vjece)

Mosha: 26 Vjece
Banimi: Shkoder
Qender

Profesioni: Ekonomiste 6/10

Eksperience: 3 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:450 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Profesional Flet: Italian(B2 Njohje e Avancuar) English(B2 Njohje e Avancuar)

E. R (33 Vjece)

Mosha: 33 Vjece
Banimi: Shkoder
Qender

Profesioni: Ekonomiste 10/10

Eksperience: 6 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:450 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: Italian(C1 Shume mire) English(B1 Njohje e mire)

H. M (23 Vjece)

Mosha: 23 Vjece
Banimi: Tirane
Ali Demi/Tregu Elektrik

Profesioni: Ekonomiste 4/10

Eksperience: 1 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:300 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(B1 Njohje e mire) ()

M. K (25 Vjece)

Mosha: 25 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Ekonomiste 8/10

Eksperience: 4 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) French(B2 Njohje e Avancuar)

D. G (20 Vjece)

Mosha: 20 Vjece
Banimi: Tirane
Qyteti Studenti/Vilat Gjermane

Profesioni: Ekonomiste 2/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:270 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Shites/e 1/10

Eksperience: 2 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:260 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) Italian(A2 Njohje Elementare)

L. M (24 Vjece)

Mosha: 24 Vjece
Banimi: Tirane
Qyteti Studenti/Vilat Gjermane

Profesioni: Financier/e 1/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:350 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Ekonomiste 1/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:350 Euro/Ne muaj

Profesioni 3: Call Center Agent 7/10

Eksperience: 3 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:500 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: Italian(C1 Shume mire) English(B2 Njohje e Avancuar)

M. S (29 Vjece)

Mosha: 29 Vjece
Banimi: Tirane
Ali Demi/Tregu Elektrik

Profesioni: Ekonomiste 4/10

Eksperience: 1 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) Italian(A2 Njohje Elementare)

R. C (25 Vjec)

Mosha: 25 Vjec
Banimi: Tirane
Astiri/Unaza e re/Teodor Keko

Profesioni: Ekonomiste 7/10

Eksperience: 4 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:500 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) ()

A. K (21 Vjec)

Mosha: 21 Vjec
Banimi: Tirane
Zone Periferike

Profesioni: Ekonomiste 2/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:270 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Banakier/e 2/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:350 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) ()

A. K (29 Vjece)

Mosha: 29 Vjece
Banimi: Gjirokaster
Qender

Profesioni: Ekonomiste 5/10

Eksperience: 3 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:450 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Profesional Flet: English(B1 Njohje e mire) ()

A. M (34 Vjece)

Mosha: 34 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Kontabilist 8/10

Eksperience: 6 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:800 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Bankier 10/10

Eksperience: 9 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:750 Euro/Ne muaj

Profesioni 3: Ekonomiste 10/10

Eksperience: 9 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:800 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) ()

I. S (27 Vjece)

Mosha: 27 Vjece
Banimi: Shkoder
Qender

Profesioni: Ekonomiste 3/10

Eksperience: 6 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:500 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: () ()

K. B (24 Vjece)

Mosha: 24 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Ekonomiste 2/10

Eksperience: 1 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) Greek(A1 Fillestar)

B. M (39 Vjece)

Mosha: 39 Vjece
Banimi: Elbasan
Qender

Profesioni: Ekonomiste 8/10

Eksperience: 7 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) ()

E. (27 Vjec)

Mosha: 27 Vjec
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Ekonomiste 8/10

Eksperience: 3 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Magazinier 6/10

Eksperience: 3 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj

Profesioni 3: Financier/e 2/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(B1 Njohje e mire) ()

S. R (25 Vjece)

Mosha: 25 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Ekonomiste 7/10

Eksperience: 5 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Profesional Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) German(A2 Njohje Elementare)