Q. Z

Banimi: Elbasan
Qender

Profesioni: Social Media Manager 7/10

Eksperience: 22 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:250 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: English(C1 Shume mire) ()