A. A ( Vjec)

Mosha: Vjec
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Ekonomiste 10/10

Eksperience: 20 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:900 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: () ()

A. C (36 Vjece)

Mosha: 36 Vjece
Banimi: Durres
Currilat

Profesioni: Financier/e 10/10

Eksperience: 16 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:700 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) Italian(A2 Njohje Elementare)

A. V (23 Vjece)

Mosha: 23 Vjece
Banimi: Tirane
Don Bosko

Profesioni: Financier/e 1/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:350 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Profesional Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) Italian(B1 Njohje e mire)

A. K (29 Vjece)

Mosha: 29 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Financier/e 8/10

Eksperience: 6 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:600 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: () ()

A. C (22 Vjece)

Mosha: 22 Vjece
Banimi: Elbasan
Qender

Profesioni: Financier/e 6/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:500 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(C1 Shume mire) German(A2 Njohje Elementare)

A. H (23 Vjec)

Mosha: 23 Vjec
Banimi: Tirane
Lumi Lana/ Bulevard

Profesioni: Ekonomiste 4/10

Eksperience: 1 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) German(B1 Njohje e mire)

A. C (24 Vjece)

Mosha: 24 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Ekonomiste 1/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:350 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Shites/e 5/10

Eksperience: 1 Vite Preferoj pune me kohe te plote i brendshem Paga:300 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(B1 Njohje e mire) Japanese(B1 Njohje e mire)

A. K (30 Vjece)

Mosha: 30 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Ekonomiste 5/10

Eksperience: 5 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:700 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Financier/e 1/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:500 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) ()

A. I (20 Vjece)

Mosha: 20 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Financier/e 1/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) German(A2 Njohje Elementare)

A. G (39 Vjec)

Mosha: 39 Vjec
Banimi: Tirane
Kamez/Paskuqan/Babrru

Profesioni: Financier/e 8/10

Eksperience: 15 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:900 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Ekonomiste 5/10

Eksperience: 7 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:700 Euro/Ne muaj

Profesioni 3: Kontabilist 4/10

Eksperience: 8 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:800 Euro/Ne muaj


Arsimi: Gjimnaz ose Mesme profesionale Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) Italian(B2 Njohje e Avancuar)

A. H (34 Vjec)

Mosha: 34 Vjec
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Ekonomiste 7/10

Eksperience: 12 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:400 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(B1 Njohje e mire) ()

A. G (20 Vjece)

Mosha: 20 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Financier/e 1/10

Eksperience: 0 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:350 Euro/Ne muaj


Arsimi: Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) Spanish(A2 Njohje Elementare)

A. R (49 Vjec)

Mosha: 49 Vjec
Banimi: Fier
Qender

Profesioni: Ekonomiste 10/10

Eksperience: 26 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:550 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Magazinier 10/10

Eksperience: 26 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:350 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Shkencor MsC Flet: English(B1 Njohje e mire) Greek(B1 Njohje e mire)

A. P (27 Vjece)

Mosha: 27 Vjece
Banimi: Tirane
21 Dhjetori/Rruga e Kavajes

Profesioni: Ekonomiste 7/10

Eksperience: 4 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:450 Euro/Ne muaj


Arsimi: Universitet BCH Flet: English(B2 Njohje e Avancuar) Russian(B1 Njohje e mire)

A. T (31 Vjece)

Mosha: 31 Vjece
Banimi: Elbasan
Qender

Profesioni: Ekonomiste 3/10

Eksperience: 5 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:500 Euro/Ne muaj

Profesioni 2: Menaxher produktesh 2/10

Eksperience: 6 Vite Preferoj pune me te gjitha oraret Paga:450 Euro/Ne muaj


Arsimi: Master Profesional Flet: English(B1 Njohje e mire) ()